Zmiany w Kodeksie Pracy 2022/2023

Ogromne zmiany w  Kodeksie Pracy wynikają przede wszystkim na dostosowaniu prawa polskiego do unijnego. Nowe regulacje będą dotyczyć wielu obszarów m.in.: sposobu wypowiadania umów, zatrudniania cudzoziemców, wprowadzenia nowych dni wolnych, zwiększenia elastyczności pracy.  Pojawi się także konieczność zmian w dokumentacji pracowniczej - obowiązek nowych wzorów dokumentów oraz modyfikacje w arkuszach...

Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK…

Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK niebawem traci ważność. Skutkiem tzw. “autozapisu” będzie automatyczne zgłoszenie do PPK osób, które wcześniej nie zdecydowały się na dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany KapitałowePonowne autozapisy do PPK będą miały miejsce co cztery lata, najbliższy przypada w 2023 roku, a kolejny w 2027 roku. Pracodawca...

Wzrost płacy minimalnej w 2023 roku

Wzrost płacy minimalnej w 2023 roku - stawka wzrośnie dwa razy Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. W lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie aż o 590 zł wyższa niż minimalne wynagro dzenie za pracę w...