Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK niebawem traci ważność.

Skutkiem tzw. “autozapisu” będzie automatyczne zgłoszenie do PPK osób, które wcześniej nie zdecydowały się na dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe


Ponowne autozapisy do PPK będą miały miejsce co cztery lata, najbliższy przypada w 2023 roku, a kolejny w 2027 roku. 


Pracodawca będzie zobligowany do dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 kwietnia 2023 roku. Jednak istnieje możliwość ponownej rezygnacji pracownika za pomocą złożenia odpowiedniego wniosku do pracodawcy w terminie od 1 marca 2023 roku. Zatem obecnie złożone dokumenty tracą ważność z końcem lutego 2023 roku.