Wzrost płacy minimalnej w 2023 roku - stawka wzrośnie dwa razy

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. W lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie aż o 590 zł wyższa niż minimalne wynagro dzenie za pracę w bieżącym roku.

Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio od 1 stycznia do 22,80 zł i od 1 lipca do 23,50 zł. Stawka w lipcu przyszłego roku będzie o 3,80 zł wyższa od tej z 2022 r.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.