BHP

Do naszych usług w zakresie BHP należą:

  • szkolenia z zakresu BHP (wstępne, okresowe, dodatkowe),
  • szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • przygotowanie firmy do kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,
  • pomoc w tworzeniu dokumentów m.in.:instrukcji BHP, ocen ryzyka zawodowego, regulaminów pracy.
  • doradztwo w zakresie BHP mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego klienta oraz zmniejszenie statystyk chorobowych i wypadkowych w zakładzie.

Masz pytania do oferty?

Zapraszamy do kontaktu