Ogromne zmiany w  Kodeksie Pracy wynikają przede wszystkim na dostosowaniu prawa polskiego do unijnego.

Nowe regulacje będą dotyczyć wielu obszarów m.in.: sposobu wypowiadania umów, zatrudniania cudzoziemców, wprowadzenia nowych dni wolnych, zwiększenia elastyczności pracy. 

Pojawi się także konieczność zmian w dokumentacji pracowniczej – obowiązek nowych wzorów dokumentów oraz modyfikacje w arkuszach informacyjnych.

Ułatwieniem dla pracodawców przy składaniu wniosków na pewno będzie możliwość składania ich w wersji elektronicznej.

Pracodawcy zatem muszą się zmierzyć ze sporym wyzwaniem i już teraz oszacować skalę wpływu na ich organizację.