Zmiany w Kodeksie Pracy 2022/2023

Ogromne zmiany w  Kodeksie Pracy wynikają przede wszystkim na dostosowaniu prawa polskiego do unijnego. Nowe regulacje będą dotyczyć wielu obszarów m.in.: sposobu wypowiadania umów, zatrudniania cudzoziemców, wprowadzenia nowych dni wolnych, zwiększenia elastyczności pracy.  Pojawi się także konieczność zmian w dokumentacji pracowniczej - obowiązek nowych wzorów dokumentów oraz modyfikacje w arkuszach...